CGF, czyli Skoncentrowane Czynniki Wzrostu (Concentrated Growth Factors), stanowią nowoczesną metodę stosowaną w medycynie regeneracyjnej, która wykorzystuje naturalne zdolności organizmu do naprawy i odbudowy tkanek. CGF to bogata frakcja plazmy krwi, która jest izolowana z pełnej krwi pacjenta za pomocą specjalnie do tego celu zbudowanych wirówek. Technika ta koncentruje płytki krwi i leukocyty, które są źródłem ważnych czynników wzrostu, uczestniczących w procesie gojenia. Te autologiczne czynniki wzrostu, czyli pochodzące od samego pacjenta, są potem aplikowane w miejsca wymagające regeneracji lub leczenia, takie jak rany pooperacyjne, ubytki kostne czy defekty tkankowe. Wśród nich szczególną uwagę zwraca obecność komórek CD34+, które są komórkami macierzystymi zdolnymi do różnicowania i regeneracji różnych typów tkanek.

Role CD34+ i czynników wzrostu w regeneracji tkanek

CD34+ to glikoproteina występująca na powierzchni komórek macierzystych oraz innych komórek prekursorowych, których główną funkcją jest zdolność do samoodnawiania i różnicowania się w inne typy komórek. Dzięki tej właściwości komórki te są niezwykle wartościowe w procesach związanych z regeneracją uszkodzonej tkanki, stąd ich wykorzystanie w terapii CGF ma znaczenie kluczowe. Co więcej, czynniki wzrostu obecne w skoncentrowanej plazmie, takie jak PDGF (Platelet-Derived Growth Factor), TGF-β1 (Transforming Growth Factor-beta 1), VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) czy IGF (Insulin-like Growth Factor), są silnymi mediatorami w procesach gojenia i naprawy tkanki. Pomagają one w przyciąganiu komórek do miejsca uszkodzenia, stymulując angiogenezę, proliferację i migrację komórek, co przekłada się na szybszą i skuteczniejszą regenerację.

Zastosowanie CGF w stomatologii i ortopedii

W stomatologii CGF ma szerokie zastosowanie, szczególnie w implantologii, chirurgii periodontycznej i połączeniu z procedurami regeneracji kości. Pacjenci korzystają z terapii CGF, gdyż przyspiesza ona gojenie, zmniejsza ryzyko infekcji i może poprawiać wyniki zabiegów przez lepszą integrację implantów i szybszą regenerację kostną. Podobnie, w ortopedii wykorzystuje się CGF do leczenia urazów stawów, ścięgien i więzadeł. Czynniki wzrostu wspierają leczenie przewlekłych zapaleń oraz przyspieszają regenerację po kontuzjach, co jest szczególnie cenione przez pacjentów aktywnych fizycznie oraz sportowców. Zastosowanie CGF wydaje się mieć obiecującą przyszłość jako uzupełnienie tradycyjnych terapii, dając nowe możliwości w biostymulacji i bioinżynierii tkankowej.

By admin