Czym jest resekcja wierzchołka korzenia?

Resekcja wierzchołka korzenia, znana także jako apikotomia lub chirurgiczne leczenie kanałowe, to procedura stomatologiczna mająca na celu usunięcie stanu zapalnego bądź zakażenia, które znajduje się w obrębie wierzchołka korzenia zęba. Zabieg ten wykonywany jest wówczas, gdy tradycyjne leczenie kanałowe (endodontyczne) nie przynosi spodziewanych efektów lub jest niewykonalne, na przykład z powodu zbyt skomplikowanej anatomii kanałów zębowych lub nieodwracalnych zmian w tkankach okołowierzchołkowych, które uniemożliwiają prawidłowe wyleczenie zęba metodami konserwatywnymi. W trakcie apikotomii, chirurg stomatolog usuwa niewielką część korzenia wraz ze zmienionym patologicznie wierzchołkiem oraz zainfekowaną tkanką kostną, a następnie szczelnie wypełnia kanał korzeniowy od jego zakończenia, co pozwala na izolację zęba od ubytków bakteryjnych. Celem zabiegu jest utrzymanie zęba w łuku zębowym, zapobieżenie rozprzestrzenianiu się infekcji oraz likwidacja dolegliwości bólowych.

Przebieg zabiegu resekcji wierzchołka korzenia

Zabieg resekcji wierzchołka korzenia przeprowadza się najczęściej w znieczuleniu miejscowym. Rozpoczyna się od nacięcia i odsunięcia błony śluzowej oraz skrawka kości, aby uzyskać dostęp do wierzchołka korzenia zęba. Następnie dokonuje się resekcji (usunięcia) końcówki korzenia oraz ewentualnych patologicznych tkanek wokółwierzchołkowych. W dalszej kolejności kanał korzeniowy jest oczyszczany i wypełniany materiałem uszczelniającym, zazwyczaj wykorzystuje się do tego materiały takie jak tlenek cynku z eugenolem, MTA (Mineral Trioxide Aggregate) lub bioceramiki. Po uzupełnieniu kanału korzeniowego ranę zaszywa się materiałem szewnym, który zazwyczaj jest usuwany po kilku dniach. Cała procedura trwa od 30 do 90 minut w zależności od poziomu skomplikowania przypadku.

Po zabiegu pacjent może odczuwać lekki dyskomfort lub ból, który jednak łatwo jest kontrolowany za pomocą zalecanych środków przeciwbólowych. Ważne jest, aby po resekcji wierzchołka korzenia przestrzegać zaleceń stomatologa, dotyczących higieny jamy ustnej, diety oraz odbierać zalecone kontrole, które pozwolą ocenić sukces zabiegu oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Wskazania i przeciwwskazania do wykonania resekcji wierzchołka korzenia

Do głównych wskazań do wykonania resekcji wierzchołka korzenia należą przewlekłe stany zapalne tkanki okołowierzchołkowej, które nie podlegają leczeniu klasycznym, powikłania po leczeniu endodontycznym, takie jak przetoki, ropnie, torbiele, a także wcześniej nieudane zabiegi leczenia kanałowego, które nie mogą być ponownie leczone metodą konserwatywną. Resekcja może być również konieczna w przypadku zębów z wypełnionymi stabilnie materiałami nie do usunięcia, złamanych narzędzi endodontycznych, które uniemożliwiają prawidłowe leczenie kanałowe oraz w sytuacjach, gdy wskutek urazu dochodzi do zniszczenia wierzchołka korzeniowego.

Przeciwwskazaniem do wykonania resekcji korzenia może być ogólny stan zdrowia pacjenta, który uniemożliwia podjęcie zabiegu chirurgicznego, np. niestabilna choroba serca, zaawansowana cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby zakaźne oraz niewystarczająca ilość kości wokół wierzchołka korzenia, która nie pozwoli na jego stabilizację po zabiegu. Stan neurologiczny zęba również może być czynnikiem decydującym, gdyż brak żywotności nerwowej, przy zbyt dużym zniszczeniu korony zęba, może spowodować jego późniejszą utratę mimo wykonania resekcji.

Resekcja wierzchołka korzenia jest zaawansowanym zabiegiem chirurgicznym, który może wiązać się z różnymi ryzykami, takimi jak uszkodzenie struktur anatomicznych w pobliżu miejsca operowanego (naczynia krwionośne, nerwy), powstanie obrzęku lub hematoma, czy możliwość zakażenia rany pooperacyjnej. Ostateczną decyzję o przeprowadzeniu zabiegu należy podjąć po szczegółowej konsultacji z lekarzem dentystą i dokładnym przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw.

By admin