Podstawowe Informacje o Mostach Protetycznych

Most protetyczny to jeden z częstszych sposobów uzupełniania braków w uzębieniu. Jest to stała konstrukcja, która opiera się na zdrowych zębach pacjenta lub na wszczepionych implantach. Most składa się z przynajmniej dwóch koron, które zakładane są na zęby filarowe (czyli te, które sąsiadują z brakiem) oraz z części zastępującej brakujący ząb, nazywanej „zawieszką”. Materiały, z których wykonuje się mosty, są różnorodne – mogą to być stop metali, porcelana czy coraz popularniejsze materiały kompozytowe. Celem takiego rozwiązania jest przywrócenie funkcji żucia, estetyki oraz ochrona przed przemieszczaniem się pozostałych zębów, które mogą następować w wyniku istniejących braków.

Rodzaje Mostów Protetycznych i Indikacje do Ich Stosowania

Istnieje kilka typów mostów protetycznych, w zależności od potrzeb i warunków panujących w jamie ustnej pacjenta. Klasyczny most składa się z koron osadzonych na zębach filarowych i zawieszki. Może być stosowany, gdy obok miejsca braku jest co najmniej jeden zdrowy ząb po obu stronach. W przypadku, gdy zdrowy ząb jest tylko z jednej strony, można rozważyć wykonanie mostu kantylwerowego, zawieszonego tylko na jednym filarze. Natomiast gdy brak zębów jest znaczny, a tradycyjne mosty nie mogą zostać użyte, jako alternatywę stosuje się mosty wsparte na implantach. Oprócz różnic konstrukcyjnych, można także wyróżnić mosty wykonane z różnych materiałów – metalowe, metalowo-keramiczne, pełnoceramiczne, czy wykonane z nowoczesnych materiałów jak cyrkon czy kompozyty.

Zalety i Ograniczenia Mostów Protetycznych

Mosty protetyczne mają szereg zalet, jak trwałość, estetyka oraz funkcjonalność, dlatego są chętnie wybierane przez pacjentów i dentystów. Są też trwałe, często służą pacjentom przez wiele lat. Jednakże, wymagają one spełnienia odpowiednich warunków, jak odpowiednia ilość i jakość kości oraz zdrowe zęby filarowe. Mosty nie są wskazane w przypadku ogólnego słabego stanu zdrowia jamy ustnej, np. przy zaawansowanej paradontozie, co może wykluczyć możliwość ich założenia. Ponadto, założenie mostu wymaga oszlifowania zdrowych zębów, co jest nieodwracalnym zabiegiem. Aby most służył przez długi czas, niezbędna jest właściwa higiena jamy ustnej i regularne wizyty kontrolne u dentysty.

By admin