Zasada Działania i Rodzaje Implantów Stomatologicznych

Implanty stomatologiczne to innowacyjne rozwiązania w zakresie uzupełnień protetycznych, które mają na celu przywrócenie pełnej funkcji żucia oraz estetyki pacjentów, którzy utracili jednego lub więcej zębów. Implanty są sztucznymi korzeniami zębów, które chirurgicznie wszczepia się w kość szczęki lub żuchwy. Najczęściej są wykonane z tytanu lub jego stopów, które są materiałami biozgodnymi i nie wywołują reakcji obronnej organizmu.

Podstawowe typy implantów to implanty endoosseous, które są umieszczane bezpośrednio w kości oraz implanty podperiostealne, wykorzystywane rzadziej i przeznaczone dla pacjentów z niewystarczającą ilością kości. Istnieją również implanty zygomaticzne, które są stosowane w przypadku znacznego zaniku kości szczękowej i zakotwiczane w kości jarzmowej. Proces osteointegracji, czyli łączenia się implantu z kością, trwa zwykle od 3 do 6 miesięcy i jest kluczowy dla sukcesu całego przedsięwzięcia.

Etap Planowania i Przygotowania Pacjenta do Uzupełnień na Implantach

Przed przystąpieniem do zabiegu wszczepienia implantów stomatologicznych, pacjent musi przejść szczegółowe badania. Planowanie leczenia obejmuje przede wszystkim szczegółowy wywiad medyczny i stomatologiczny, ocenę ogólnoustrojowej zdolności do znieczulenia oraz stanu kości szczęki, często z wykorzystaniem zaawansowanych badań obrazowych, jak tomografia komputerowa (CBCT). Niezbędne może być także leczenie wstępne, na przykład sanacja próchnicy, leczenie periodontologiczne, czy eliminacja ewentualnych ognisk zapalnych w jamie ustnej.

Wybór rodzaju implantu i metody uzupełnienia protetycznego jest każdorazowo dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne może być wykonanie zabiegów augmentacji kości, czyli jej odbudowy, przy użyciu materiałów kościozastępczych lub przesunięć błony śluzowej. Ważnym aspektem jest również precyzyjne planowanie położenia implantów oraz przyszłego uzupełnienia protetycznego, co często wspiera się technikami cyfrowego planowania uśmiechu (DSD – Digital Smile Design).

Rodzaje Uzupełnień Protetycznych na Implantach

Po pomyślnym zintegrowaniu się implantów z kością możliwe jest wykonanie różnych typów uzupełnień protetycznych. Jednym z podstawowych rozwiązań są pojedyncze korony na implantach, które są zalecane w przypadku braku pojedynczych zębów. Dla pacjentów, którzy stracili większą liczbę zębów lub są całkowicie bezzębni, stosuje się mosty na implantach lub protezy overdenture, które są protezami całkowitymi opartymi na kilku implantach, zapewniającymi lepszą stabilność niż tradycyjne protezy.

Istnieją również nowoczesne systemy typu All-on-4 czy All-on-6, pozwalające na natychmiastowe obciążenie implantów i montaż tymczasowych uzupełnień protetycznych w dniu operacji, co obniża dyskomfort pacjenta związany z czasem oczekiwania na finalne uzupełnienie. Wybór odpowiedniej metody oraz rodzaju materiału protetycznego, którym mogą być ceramika, kompozyty czy metale szlachetne, zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja braków zębowych, estetyka, funkcjonalność, a także preferencje i możliwości finansowe pacjenta.

Implanty stomatologiczne to obecnie złoty standard w przywracaniu utraconych zębów, jednak ich sukces zależy od wielu czynników, w tym kwalifikacji i doświadczenia lekarza, dokładnego planowania i przestrzegania zasad higieny oraz odpowiedniego postępowania po zabiegu ze strony pacjenta. Dzięki uzupełnieniom protetycznym opartym na implantach możliwe jest osiągnięcie długotrwałych i satysfakcjonujących wyników zarówno estetycznych, jak i funkcjonalnych.

By admin